בלוג סימס

הגשת טופס 5329

הגשת טופס 5329

בימים האחרונים אנו מקבלים דיווחים מהלקוחות השכירים שלנו, שמס הכנסה הוציא בקשה ומבקש מהם להגיש טופס 5329 להורדה, קבלתם בקשה