בלוג סימס

הגשת טופס 5329

הגשת טופס 5329

בימים האחרונים אנו מקבלים דיווחים מהלקוחות השכירים שלנו, שמס הכנסה הוציא בקשה ומבקש מהם להגיש טופס 5329 להורדה, קבלתם בקשה

טופס 119 תואר אקדמאי   כיצד למלא טופס 119 להחזר מס ? טופס 119 או טופס בקשה להקלה במס ליחיד