תנאי שימוש במחשבוני מיסים

תנאי שימוש למחשבון מיסים "סימס החזרי מס":

הגבלת אחריות:
השימוש במחשבון מיסים סימס, כולל כל המחשבונים שבו , מתבצע על אחריות המשתמש בלבד. הנהלת האתר והמפעילה לא יישאו בכל אחריות במפורש או במשתמע, במישרין או בעקיפין, לכל נזק או אובדן שיכול להתרחש כתוצאה משימוש במחשבון או בסימולטור.

תוצאות המחשבון והסימולטור אמורות לבטא את הוראות החוק הרלוונטיות לחישובי המס  לפי הנתונים שהוזנו על ידי המשתמש. תוצאות אלו אינן תחליף ליעוץ מקצועי על ידי מומחה למיסים. המשתמש נמצא באחריות מלאה לשימוש נכון ולבדוק את התוצאות באמצעות מומחה למיסים לפני ביצוע פעולות מס. 

המחשבונים לא נותנים תוצאה מדוייקת ובמקרים מסויימים יכולים להטעות לכן חובה להתייעץ עם בעל מקצוע לפני קבלת החלטות ולפני דיווחים לרשויות

שינויים ועדכונים:
הנהלת האתר עשויה לשנות את תנאי השימוש ואת נתוני המחשבון והסימולטור מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי. זאת כדי להבטיח רמת דיוק מירבית בתוצאות החישובים ובסימולציות לבדיקת הזכאות לפטור ממס.

הנזקים: במקרה של נזק שנגרם למשתמש כתוצאה משימוש במחשבון, יהיו על המשתמש בלבד

התיישנות: כל תביעה או דרישה נגד הנהלת האתר תוגבל לתקופה של 6 חודשים ממועד ביצוע פעולה על ידי המשתמש במחשבונים , על פי סעיף 19 לחוק ההתיישנות תשי"ח–1958.

פרטיות:
המידע המוזן במחשבון יישמר בסודיות ויעשה בו שימוש רק למטרות הצמיחה והשיפור של האתר ובכדי לבדוק תקינות החישובים. עם זאת, הנהלת האתר רשאית להשתמש בנתונים המוזנים למערכת לצורך בדיקת התקינות החישובים ולמטרות שיפור האתר. הנהלת האתר רשאית להעביר מידע זה לצדדים שלישיים, על מנת לנתח את הנתונים ולפנות למשתמשים להחזרים כספיים

שימוש נוסף:
המשתמש מסכים כי הנהלת האתר רשאית להשתמש בנתונים המוזנים על-ידי המשתמש לצורך בדיקת התקינות החישובים, ביצוע סימולציות, שיפור האתר וליצירת קשר עם המשתמש על מנת לבצע חישובים נוספים למשתמש שירותים נוספים.