סיבות להחזרי מס

 • שינוי מקום עבודה
 • שינוי בשכר
 • עבודה במספר מקומות עבודה במקביל ללא תיאום מס
 • שכר מרצים, אמנים וסופרים
 • קבלת דמי אבטלה
 • הפסקת עבודה בשנת המס
 • ילדים
 • קבלת דמי לידה
 • קבלת פיצויים
 • יציאה לפנסיה
 • סיום לימודים לתואר אקדמי ולימודי תעודה המוכרת על ידי משרד ממשלת
 • חיילים משוחררים ושירות לאומי
 • עולים חדשים
 • תושב חוזר ותיק
 • תושב המתגורר באחד היישובים הנמצאים ברשימה שפרסם מס הכנסה
 • החזקת קרוב במוסד (בן זוג/ הורה/ ילד)
 • בעל ילד/בוגר נטול יכולת
 • נכות
 • השקעה בתיק ניירות ערך
 • משיכה מקופת גמל (לא פנסיה)
 • הפקדות עצמאיות לקרן פנסיה
 • הפקדות עצמאיות לביטוח חיים וקצבת שארים
 • תרומת כסף
 • קיזוז הפסדים לשכיר שהיה עצמאי
 • קבלת אופציות ומניות מן החברה שבה עובד השכיר